donderdag, 12. oktober 2006 - 14:36

Staten willen minder regels in jeugdzorg

Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteren ingestemd met een initiatiefvoorstel van de werkgroep Jeugdzorg, bestaande uit leden van Provinciale Staten, dat als doel heeft om de regeldruk in de jeugdzorg te verminderen.

Gedeputeerde Staten hebben opdracht gekregen om een subsidiekader in te richten, ter stimulering van initiatieven die ontbureaucratisering in de jeugdzorg bewerkstelligen. Ter financiering hiervan zou een bedrag van 1.000.000 Euro per jaar, voor een periode van 3 jaar, aangewend moeten worden uit de Algemene dekkingsreserve.

Verder is Gedeputeerde Staten opdracht gegeven om een pilot op te zetten, waarbij door gebruikmaking van ICT een verbetering in hulpverleningsprocessen en communicatie tussen cliënten en hulpverleners ontstaat. Hiervoor zou 250.000 Euro uit de Algemene dekkingsreserve moeten worden aangewend. Tenslotte is besloten tot het instellen van een tweejaarlijkse prijs voor het beste idee om bureaucratie in de jeugdzorg in Overijssel weg te werken.
Provincie:
Tag(s):