zaterdag, 2. december 2006 - 10:31

Statencommissie vergadert over vliegveld Twente

Enschede

Op woensdag 6 december komt de provinciale Statencommissie Economie & bestuur in vergadering bijeen om te spreken over het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten inzake de gebiedontwikkeling vliegveld Twente. Deze vergadering vindt plaats in het stadhuis van de gemeente Enschede aan de Langestraat 24. De vergadering start om 19.00 uur. De vergadering is openbaar.

Tijdens de commissievergadering bestaat de mogelijkheid om het woord te voeren. Daarvoor moet u vóór de vergadering een schriftelijk verzoek indienen bij de voorzitter van de commissie en daarbij aangeven over welk punt u het woord wilt voeren. U kunt daartoe contact opnemen met het secretariaat van de griffie.

De vergaderstukken kunt u downloaden via de website van de Provincie Overijssel maar liggen ook ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis en in de openbare leeszalen van de gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hardenberg, Hengelo, Kampen, Nijverdal, Oldenzaal en Steenwijk.

Voor vragen over spreekrecht, het initiatiefvoorstel of een digitale agenda: bel met de griffie van de provincie Overijssel, tel. 038 499 8784 / e-mail: Statengriffie@overijssel.nl
Provincie:
Tag(s):