donderdag, 12. januari 2006 - 8:32

Station Dukenburg krijgt fietskluizen

Nijmegen

Bij station Dukenburg komen 64 fietskluizen. Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft hiervoor 150.000 euro uitgetrokken. De fietskluizen bieden reizigers die buiten de openingstijden van de bewaakte fietsenstalling reizen de mogelijkheid hun fiets veilig te stallen.

De wens om een aantal fietskluizen bij de het station te plaatsen dateert al van 2004. Toen was het in eerste instantie spoorwegen zelf die met het plan kwam. Prorail, die verantwoordelijk voor de railinfrastructuur, parkeergelegen-heden bij stations en fietsenstallingen is, kwam met het plan fietskluizen te plaatsen.

Deze wens maakte onderdeel uit van een veel omvangrijker plan. De behoefte aan fietsenstallingen in het land was echter veel omvangrijker dan de portemonnee van Prorail. In een volgende versie van de investeringsplannen van Prorail werden de fietskluizen bij station Dukenburg geschrapt.

Het gemeentebestuur van Nijmegen hecht er echter ook aan dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van zowel het openbaar vervoer als de fiets. Het college van burgemeester en wethouders wil het daarom nu zelf mogelijk maken dat die fietskluizen er komen.

Het gaat dan om 64 fietskluizen. De kluizen worden per abonnement verhuurd, zodat de forens die hier gebruik van maakt niet voor verrassingen komt te staan en ineens zijn fiets niet kwijt kan.

De exacte locatie staat nog niet vast. Die is afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen en de bepalingen in het bestemmingsplan.

De fietskluizen worden in de loop van dit jaar geplaatst.
Provincie:
Tag(s):