woensdag, 29. november 2006 - 10:26

Steeds meer alleenstaanden

Den Haag

De komende twintig jaar neemt het aantal alleenstaanden naar verwachting met 800 duizend toe tot 3,3 miljoen. Die toename doet zich in vrijwel alle gemeenten voor. Op dit moment wonen alleenstaanden vooral in de grote steden. Meer dan 40 procent van alle huishoudens in de grote stad bestaat uit alleenstaanden.

In 2025 is dat ook het geval in verschillende randgemeenten, terwijl het aantal alleenstaanden in de grote steden naar verhouding hetzelfde blijft. De toename van het aantal alleenstaanden wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vergrijzing: ruim de helft van die toename komt voor rekening van de 65-plussers. Daarnaast gaan er meer paren uit elkaar.

Dit blijkt uit cijfers van de vandaag door het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgebrachte Regionale huishoudensprognose 2005-2025. Voor het eerst wordt ook de regionale ontwikkeling van de huishoudens van allochtonen voorspeld.
Categorie:
Tag(s):