vrijdag, 17. maart 2006 - 10:05

"Stemgedrag" brandweerlieden krijgt een staartje

Vroomshoop

Vier leden van de Vrijwillige Brandweer van de post Vroomshoop hebben zich vrijdagavond bij de Brandweercommandant gemeld. Zij hebben aangegeven dat zij op de avond voor de verkiezingen, na afloop van hun oefenavond, stemmen hebben uitgebracht op de stemmachine die in de kazerne stond.

Deze onregelmatigheid werd door de voorzitter van het stembureau geconstateerd nog voordat het stembureau was geopend. Vervolgens is er een reserve stemmachine geïnstalleerd, waardoor deze actie geen consequentie heeft gehad voor de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Twenterand.
De gemeente heeft melding gedaan bij de politie en deze is in overleg met justitie een onderzoek gestart.

Omdat leden van de Vrijwillige Brandweer worden aangesteld en benoemd door het College van burgemeester en wethouders heeft de gemeente Twenterand zelf ook de vier brandweerlieden gehoord. Het College heeft uit deze gesprekken geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van opzettelijke fraude, maar wel van een niet te tolereren ernstig plichtsverzuim. Daarom heeft het College besloten de betrokken brandweermensen voorwaardelijk strafontslag aan te zeggen voor de periode van twee jaar.
Dit besluit staat los van het onderzoek van politie en justitie.
Provincie:
Tag(s):