vrijdag, 24. februari 2006 - 11:47

Sterke daling bijstandscliënten in Ommen

Ommen

Een onafhankelijk onderzoek van het onderzoeksbureau Aarts public economics b.v. heeft uitgewezen dat het goed gaat met de vermindering van het aantal bijstandscliënten in de gemeente Ommen.
In 2005 heeft dit bureau een daling geconstateerd van 23%. Ommen staat daarmee landelijk op de vierde plaats in de door hun samengestelde top tien. Aarts public economics is uitgegaan van CBS gegevens en van gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. Alleen de gemeenten Bleiswijk, Lith en Alphen-Chaam scoorden nog iets beter. In regio is het aantal bijstandcliënten in de gemeente Ommen het sterkst afgenomen.Wethouder Daan Geurs en de afdeling Sociale Dienstverlening van de gemeente Ommen die de Wet Werk en Bijstand uitvoert zijn zeer gelukkig met deze prestatie. Uitvoering geven aan het motto “werk gaat voor de uitkering� heeft gewerkt. De medewerkers zijn er op gericht om de aanvrager van een uitkering zo snel mogelijk aan (tijdelijk) werk te krijgen en dat lukt. Op dit moment heeft de afdeling Sociale Dienstverlening 110 WWB-cliënten.

Geurs geeft wel aan zich zorgen te maken over de ontwikkelingen op Rijksniveau, zoals de invoering van de Wet inkomensondersteuning arbeidsgehandicapten (WIA) en de aankomende wijziging in de Werkloosheidswet. Aanspraak op deze wetgeving wordt voor cliënten moeilijker. Daardoor wordt dan ook een toename van het aantal bijstandscliënten verwacht.
Provincie:
Tag(s):