zondag, 28. mei 2006 - 12:39

Sterke daling jonge vrouwen met WAO-uitkering

Het aantal jonge vrouwen in de WAO is spectaculair gedaald. In 2003 zaten bijna twintigduizend vrouwen onder de dertig in de WAO. Nu zijn dat er nog 8500. Dit blijkt uit berekeningen die door het UWV zijn gemaakt op verzoek van het NOVA. De afgelopen jaren zijn ruim zevenduizend jonge vrouwen herkeurd. Vijfenvijftig procent van hen werd geschikt geacht om weer te werken. Ook het aantal jonge mannen in de WAO daalde van bijna achtduizend tot ruim vierduizend.

Ook voor de WIA, zoals de WAO sinds 1 januari heet, worden de meeste jonge vrouwen afgewezen. In het eerste kwartaal van 2006 hebben 413 vrouwen onder de dertig jaar een aanvraag gedaan. Hiervan is de ruime meerderheid (252) afgewezen. Van het totaal aantal WIA aanvragen werd bijna de helft (48%) afgewezen.

De meeste jonge vrouwen onder de dertig jaar worden arbeidsongeschikt door psychische klachten.
Categorie:
Tag(s):