vrijdag, 28. juli 2006 - 9:05

Steun kinderen onrechtmatige asielzoekers

Groningen

Het college van B&W geeft de Stichting INLIA een eenmalige subsidie voor de ondersteuning van asielzoekers met kinderen die onrechtmatig in Nederland verblijven. Deze incidentele bijdrage verstrekt de gemeente voor een periode van drie maanden.

Per maand krijgt INLIA maximaal negenduizend euro. B&W gebruiken deze tijd om te komen tot een meer definitieve oplossing.

De subsidie is bedoeld om in schrijnende gevallen te voorzien in de meest elementaire levensbehoeften. Omdat de kinderen illegaal in Nederland verblijven, is het niet duidelijk om hoeveel het precies gaat. De gemeente gaat op dit moment uit van 35 kinderen.
Provincie:
Tag(s):