woensdag, 15. november 2006 - 16:51

Steun uit Tweede Kamer tegen IJzeren Rijn

Weert

De gemeenten langs de IJzeren Rijn zijn blij met de ruggesteun vanuit de Kamer en de spoedbrief die de fracties CDA, VVD, PvdA, SP, Groenlinks en D66 aan minister Peijs sturen. Zij zullen daarin vragen de voorgenomen werkzaamheden aan de IJzeren Rijn op het baanvak Budel – Weert per direct te stoppen.

De fracties zien het rijden vanuit Antwerpen met 2 treinen per dag over het spoorvak Budel – Weert als beginnend gebruik van de IJzeren Rijn, zo hebben zij op maandag 13 november aangegeven tijdens een debatavond. Het tijdelijk rijden werd twee jaar geleden in de Tweede Kamer door een motie van Jos Hessels en Pieter Hofstra verboden.

De 6 fracties zullen er gezamenlijk bij de minister per spoedbrief op aandringen het opknappen van het baanvak Budel – Weert per direct te stoppen. In de eerstvolgende vaste Kamercommissie zal dit onderwerp door de zes fracties worden geagendeerd. Jos Hessels van de fractie CDA neemt het initiatief.

De regio Weert ziet uit naar de brief van de zes fracties aan de minister van Verkeer en Waterstaat en haar standpunt inzake het stopzetten van de voorgenomen werkzaamheden op het baanvak Budel / Weert. Ook de daarop volgende discussie in de 1e vaste Kamercommissie na het verkiezingenreces zien zij met grote belangstelling tegemoet.
Provincie:
Tag(s):