vrijdag, 8. december 2006 - 23:19

Stichting Aktief gaat textiel inzamelen

Winterswijk

De Stichting Aktief gaat textiel via textielcontainers inzamelen in de gemeente Winterswijk. Sinds 2000 verzorgt de VAOP (Coöperatieve Vereniging van Aanbieders Oud Papier) deze wijze van inzameling.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bestaande overeenkomst per 1 januari 2007 niet te verlengen, maar een overeenkomst met Aktief aan te gaan.

Het college wil Aktief de gelegenheid geven om textiel in te zamelen. Ten eerste om het hergebruik via de kringloopwinkels van Aktief te verhogen. Gebleken is dat hiervoor behoefte in de markt bestaat.

Ook genereert textielinzameling en het sorteren en verkopen ervan nieuwe plaatsen op de arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor die mensen die niet in de reguliere arbeidsmarkt aan een baan kunnen worden geholpen. Deze arbeidsplaatsen moeten ervoor zorgen dat er minder mensen gebruik maken van de sociale voorzieningen van gemeenten.

De gemeente bekijkt of het aantal textielcontainers, momenteel drie, in de gemeente kan worden uitgebreid. Mogelijk kunnen deze containers ook ondergronds worden geplaatst. Deze mogelijkheid wordt ook onderzocht. Dit gebeurt samen met een onderzoek naar de ondergrondse opslagmogelijkheden voor glas en restafval bij bestaande appartementencomplexen.
Provincie:
Tag(s):