donderdag, 7. december 2006 - 10:04

Stichting Forsa stopt activiteiten

Groningen

In goed overleg met de gemeente Groningen heeft het bestuur van Stichting Forsa, de organisatie voor Antillianen en Arubanen in Groningen, besloten om de stichting op te heffen. Het besluit van het bestuur van Forsa is mede het gevolg van een nieuwe beleidskeuze van de gemeente Groningen. Daarbij vindt een verschuiving van middelen plaats van organisaties van minderheden – zoals Forsa – naar algemene voorzieningen.

De gemeente blijft ook de komende tijd activiteiten voor Antillianen en Arubanen subsidiëren. Zo stelde stelde het college onlangs voor om in de periode 2007 – 2009 jaarlijks een bedrag van 425.000 euro te bestemmen voor activiteiten ten behoeve van Antillianen en Arubanen. Financieel steunt de gemeente Groningen het stopzetten van Forsa-activiteiten door middel van een extra éénmalige bijdrage van 164.000 euro. Daar uit wordt onder meer het sociaal plan betaald, dat het Forsa-bestuur met de medewerkers afgesproken heeft.

De huidige trefpunten voor Antillianen en Arubanen – de beide “Ambientes� – in Beijum en Lewenborg worden voortgezet. Datzelfde geldt ook voor het straatteam van de MJD, het project ‘Amor y Salu’(gericht op voorlichting over het voorkomen van SOA/Aids) en de intensieve ketenaanpak. De gemeente Groningen wil op korte termijn samen met de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in de stad van gedachten wisselen over de gewenste sociaal-culturele activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente Groningen zich blijft inspannen voor de Antillianen en Arubanen in de stad. Bij het opstellen en realiseren van toekomstige activiteiten werkt de gemeente nauw samen met WerkProjectengroep Groningen (WPG), stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD) en het Trefpunt (Beijum).

Het Groninger college van B&W erkent en waardeert het vele dat dankzij Forsa in de stad Groningen voor de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap de afgelopen jaren tot stand is gebracht. Directie, medewerkers en bestuur hebben een grote en gewaardeerde rol gespeeld bij het terugdringen van problemen die Antillianen en Arubanen kunnen ondervinden bij aankomst en verblijf in Nederland.
Provincie:
Tag(s):