zondag, 6. augustus 2006 - 13:43

Stichting Rokers-belangen in verweer

Amsterdam

Door het standpunt van Europees commissaris V. Spidla die werkgevers ondersteunt om rokers te weigeren aan de sollicitatie procedure te laten deelnemen kunnen vele rechtszaken tegemoet zien, aldus Ton Wurtz van de Stichting Rokersbelangen.

Rokers kunnen op grond van Artikel 1 van de Grondwet, artikel 26 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Bupo) en artikel 14 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) verbieden

Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van eerdere vragen van de Stichting Rokersbelangen geantwoord dat de rokers zich kunnen beroepen bij de rechter op deze ongeoorloofde discriminatie. Het is uiteraard aan de rechter om hierover een oordeel te vellen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is met ons van oordeel dat, 'Voor zover roken alleen in de privé situatie zou plaatsvinden, lijkt dit geen voldoende reden voor afwijzing van een sollicitant of voor een disciplinaire maatregel'.


De Stichting Rokersbelangen is consumenten organisatie die sinds 1993 actief opkomt voor de rechten en belangen van de volwassen roker.
Provincie:
Tag(s):