maandag, 25. december 2006 - 8:50

Stille tocht Westerbork

Westerbork

Tweede kerstdag, 26 december aanstaande organiseert de Appèlgroep Westerbork voor de 54e keer een Stille Tocht naar het terrein van het voormalig Kamp Westerbork. Als monument van bezin­ning herinnert deze plaats steeds opnieuw aan de gevolgen van onverdraagzaamheid en racisme.

Dit jaar is het thema van de tocht :�Mensenrechten kennen geen grenzen, ook niet in het Beloofde Land� Max Wieselmann, voorzitter van “Een Ander Joods Geluid� zal in zijn toespraak dit thema nader belichten en ingaan op de actuele situatie .

*Vrede in en om het Beloofde Land is verder weg dan ooit.
*De angst bij zowel Israëliërs als Palestijnen is groot.
*Mensenrechten worden geschonden.
*Blijvende aandacht voor verschrikkelijke toestanden in en
rond het Beloofde Land en de Bezette Gebieden is van
groot belang.

De toespraak zal muzikaal worden omlijst door Willem Noordstrand zang en gitaar

Hierna lopen de aanwezigen met elkaar van de Kuil naar het terrein van het voormalig Kamp Wester­bork. Daar vindt de afsluiting plaats middels muziek van de fluitisten Sanne Manting en Meike Jenster en een minuut stilte voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

De Stille Tocht begint om 14.00 uur bij de Kuil, gelegen naast het herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen.
Provincie:
Tag(s):