donderdag, 2. maart 2006 - 23:43

Stimuleringsprijs voor Telebegeleiding Hartfalen

Maastricht

De Stimuleringsprijs ICT & Zorg 2005 van het Nederlands Instituut voor Telemedicine (Nitel) is toegekend aan het project Telebegeleiding Hartfalen Zuid Limburg. Onlangs won dit project al de Publieksprijs 2006 van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De prijs bestaat uit een bedrag van €15.000 euro. Aan het telebegeleidingsproject hartfalen nemen 108 patiënten deel van de ziekenhuizen in Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen.

Telebegeleiding is een mogelijke oplossing om met minder zorgverleners, meer patiënten met hartfalen te kunnen begeleiden met behoud van de kwaliteit van de zorg. Hierbij wordt de Health Buddy gebruikt die op afstand contact mogelijk maakt tussen de patiënt thuis en zijn medische begeleiders.

De Health Buddy is te beschouwen als het maatje van de patiënt: zijn persoonlijke coach in de vorm van een slim kastje met een beeldscherm en vier knoppen. Het systeem kan in een vroeg stadium symptomen, kennisachterstand en andere bijzonderheden bij patiënten signaleren.

De Health Buddy stelt niet alleen vragen over ziektesymptomen, maar spoort met aanvullende informatie mensen ook aan tot bewegen en gezond eten. De resultaten van de haalbaarheidstudie wezen uit dat door het gebruik van de Health Buddy patiënten zich veiliger voelen, hun therapietrouw aanmerkelijk verbeterde en patiënten beter met hun ziekte leren omgaan. Dat heeft weer een positief effect op de kwaliteit van hun leven.
Provincie:
Tag(s):