maandag, 8. mei 2006 - 17:28

Stook- en rookverbod in Utrechtse natuurgebieden

Zeist

De aanhoudende droogte van de afgelopen tijd heeft de Regionaal Commandant van de Brandweer Regio Utrechts Land (BRUL) doen besluiten om de colleges van B&W van de gemeenten met bos- en natuurgebieden te adviseren een rook- en stookverbod in te stellen. De Regionaal Commandant geeft dit advies op basis van meetgegevens en na overleg met natuurorganisaties en de politie.

Het Algemeen Bestuur van de BRUL heeft medio 2005 afgesproken dat het afkondigen en opheffen van rook- en stookverboden in de provincie Utrecht gecoördineerd wordt door de BRUL. Omdat de natuurgebieden integraal door de gemeenten heen lopen, heeft het geen zin als gemeenten individueel een rookverbod instellen. Deze afspraak geldt voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, de Bilt, Leusden, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist.

Het handhaven van het rookverbod en de regels rond het stoken blijft echter een lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het rookverbod wordt afgekondigd op grond van artikel 2.1.6.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Provincie:
Tag(s):