vrijdag, 30. juni 2006 - 12:20

Stoppen-met-rokenwedstrijd ook succesvol in Flevoland!

Van de 5195 deelnemers in Nederland is het ruim tweederde gelukt minimaal een maand niet te roken. Van de 135 deelnemers in Flevoland lag dit percentage zelfs op 83%. Deze uitslag maakt de stoppen-met-rokenwedstrijd Quit & Win, die door KWF Kankerbestrijding is geïnitieerd, tot een groot succes.

Uit deze grote groep stoppers zijn 26 gelukkigen beloond met geldprijzen die door Zilveren Kruist Achmea zijn gefinancierd. Onder deze winaars waren Koos Obbema uit Emmeloord en Elizabeth Holes uit Almere. De prijsuitreiking van de derde editie van Quit & Win was op donderdag 15 juni. De winnaars ontvingen hun prijs en oorkonde uit handen van de heer Olivier Gerrits van Zilveren Kruis Achmea en mevrouw Cora Honing van KWF Kankerbestrijding.

Bijna 5.200 deelnemers hebben de Quit & Win wedstrijd aangegeven om op 1 mei te stoppen met roken. Van hen heeft ruimt 68% de stoppoging tot minstens Wereld Niet Roken Dag (31 mei) weten vol te houden. De notaris heeft uit de deelnemers 26 namen getrokken van mensen, die ene geldprijs winnen. De notaris heeft de heer Crispian Smith uit Amsterdam als hoofdwinnaar van € 1.000,- aangewezen en 25 winnaars die een bedrag van € 250,- winnen. Indien de winnaar een buddy heeft, dan heeft deze € 100,- gewonnen. Een cotininetest bij 16 regionale en participerende GGD’en, waaronder de Hulpverleningsdienst Flevoland, heeft aangetoond dat de volhouders inderdaad in de maand mei niet hebben gerookt.

De formule van Quit & Win is wereldwijd succesvol door de combinatie van ondersteuningsmogelijkheden en het wedstrijd element. Van de deelnemers aan Quit & Win 2006 in Nederland heeft de meerderheid (65%) een buddy gezocht die de stopper hielp om de stoppoging vol te houden. Daarnaast kregen alle stoppers via een reeks aan e-mailberichten regelmatig tips van het Quit & Winteam die de stoppers hielpen de stoppoging voor te bereiden én vol te houden. Ook hebben veel stoppers gebruik gemaakt van het forum op quitenwin.nl, waar deelnemers elkaar steun boden het niet-roken vol te houden.

Hoewel voor 68,9% van de respondenten de kans op een geldprijs een extra stimulans is geweest om aan Quit & Win deel te nemen, zegt slechts 2,5% dat de prijs de reden is om aan de wedstrijd deel te nemen. Een meerderheid (62,2%) doet mee om gezondheidsredenen en geeft aan dat de Quit & Win wedstrijd de doorslag heeft gegeven om te gaan stoppen.

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 11.000 mensen aan kanker ten gevolge van roken. Dit is voor KWF Kankerbestrijding voldoende reden om een actief beleid te voeren om het roken te ontmoedigen.
Provincie:
Tag(s):