donderdag, 18. mei 2006 - 21:53

Stopzetten uitbreiding sirenenetwerk onverantwoord

Groningen

De burgemeesters van de 25 Groningse gemeenten vinden het onverantwoord dat minister Remkes de uitbreiding van het sirenenetwerk wil stopzetten. Te veel inwoners lopen hierdoor het risico in geval van een calamiteit niet adequaat gewaarschuwd te worden. Het alternatief dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil inzetten, cell broadcasting, staat nog te veel in de kinderschoenen, aldus de burgemeesters. Zij sturen een brief naar de minister om hun bezorgdheid kenbaar te maken en dringen hierin tevens aan op overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In februari 2006 heeft de minister aangegeven de opbouw van het sirenenetwerk te willen beëindigen. Hoewel het sirenenetwerk voldoet, aldus het ministerie van BZK, is er behoefte ontstaan aan een communicatiemiddel waarbij de overheid locatiegebonden berichten kan versturen. Dit is mogelijk via cell broadcasting, een techniek waarbij berichten worden gezonden naar alle mobiele telefoons in een straal rondom een bepaalde zendmast. Volgens de 25 burgemeesters staat een alarmeringssystteem met cell broadcasting echter nog teveel in de kinderschoenen. Wanneer het sirenenetwerk niet verder wordt aangevuld, bestaat het risico dat de bevolking in een deel van de provincie niet adequaat wordt gealarmeerd in geval van een ramp of ernstig incident. De burgemeesters in Groningen, verantwoordelijk voor de veiligheid in hun gemeente, achten dit onaanvaardbaar.
Provincie:
Tag(s):