woensdag, 8. februari 2006 - 13:56

Stork zet werknemers in de kou

Amsterdam

Bij de herkapitalisering die Stork vorige week aankondigde staan de werknemers in de kou. Ondanks aandringen van FNV Bondgenoten en CNV Metaal en elektro is de directie niet bereid te investeren in haar werknemers. Stork keert de 350 miljoen euro die vrijkomt door de strategische wijziging uit aan zijn aandeelhouders.

Vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten Henk Wijninga namens de bonden: 'We ondersteunen de koerswijziging die Stork heeft ingezet, maar het is schandalig dat Stork miljoenen euro's laat terugvallen bij de aandeelhouders en niet in het eigen bedrijf investeert. Het bedrijf zit nog met een erfenis uit het verleden en zou dat eerst moeten oplossen voordat ze de aandeelhouders extra geld geeft.'

Bij de ombouw van de pensioenregelingen medio jaren 90 bleek er te weinig premie te zijn betaald en had het pensioenfonds te maken met een te lage dekkingsgraad. Om dit zgn. '65-x probleem' op te lossen werd een herstelplan opgesteld. Volgens de bonden dient Stork een deel van de 350 miljoen euro aan te wenden ten bate van zijn werknemers.

Afgelopen vrijdag hebben de bonden bovenstaande punten aan de Raad van Bestuur van Stork voorgelegd. De RvB heeft aangegeven dat de eigenaar recht heeft op de 350 miljoen euro die door de herkapitalisering vrijkomt. En is daarom niet bereid op de eisen van de bonden in te gaan.

'De Raad van Bestuur vergeet dat het recordresultaat dat Stork in 2005 heeft behaald, alleen mogelijk is geweest dankzij de inzet en betrokkenheid van haar werknemers. Het is wel heel zuur dat zij nu niet meedeelt in het resultaat. Momenteel betalen zowel Stork als de werknemers 9% extra pensioenpremie. Een bijdrage in het pensioenfonds voor het oplossen van het 65-x probleem levert dus ook voor Stork een financieel voordeel op. Daardoor zou de premie namelijk 5% lager uitvallen', aldus Wijninga.

De komende dagen beraden de bonden zich op mogelijke vervolgstappen; zowel FNV Bondgenoten als CNV Metaal en elektro sluiten acties niet uit.
Categorie:
Tag(s):