vrijdag, 24. november 2006 - 12:48

Strafrechtelijke vervolging Maurice de Hond

Amsterdam

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft besloten om Maurice de Hond te vervolgen voor smaad en/of smaadschrift tegen de man die in de Deventer moordzaak wordt aangeduid als 'de klusjesman'. Dat maakt het Openbaar Ministerie vrijdag bekend.

Maurice de Hond vraagt sinds enige tijd aandacht voor de 'Deventer moordzaak'. Volgens hem heeft niet de thans veroordeelde man, maar een ander de moord gepleegd. De Hond wijst dan ook concreet naar de klusjesman, die volgens hem de dader is.

Na afsluiting door het OM van de eerste fase van het oriënterende vooronderzoek, heeft de De Hond op 23 juni een brief van het Openbaar Ministerie ontvangen, waarin hij onder andere wordt gewaarschuwd om personen niet publiekelijk als dader aan te wijzen.

Uit ontvangen aangiften en nader onderzoek is de verdenking ontstaan dat De Hond tussen 1 december 2005 en heden in het openbaar de 'klusjesman' als dader heeft aangewezen. In het kader van het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie De Hond begin november als verdachte gehoord. Daarin heeft hij toegegeven in het openbaar uitlatingen te hebben gedaan en daar nog steeds achter te staan. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie is op grond van het onderzoek de verdenking gerechtvaardigd dat De Hond zich schuldig heeft gemaakt aan smaad.

Smaad is een vorm van belediging, waarbij een verdachte, in dit geval De Hond, iemand opzettelijk beschuldigt van een strafbaar feit. Op smaad staat maximaal zes maanden gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 6.700 euro. Wordt de beschuldiging geopenbaard door middel van een geschrift of afbeelding, dan kan maximaal één jaar gevangenisstraf of een geldboete van 6.700 euro worden
opgelegd.

Aan de De Hond is inmiddels door het OM een brief gestuurd, waarin hem wordt meegedeeld dat er een vervolging tegen hem zal worden ingesteld. Op dit moment is nog bekend wanneer de zaak voor de rechter dienst.
Provincie:
Tag(s):