donderdag, 21. december 2006 - 12:20

Streep door bedrijventerrein Hoeksche Waard

Rotterdam

Woensdagavond heeft een kamermeerderheid van
GroenLinks, SGP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, D66 en SP de motie gesteund om de ontwikkeling van een grootschalig bedrijventerrein in de Hoeksche Waard stop te zetten. Na jarenlange strijd van milieu- en bewonersorganisaties lijkt er een definitieve streep te worden gezet door het project.

‘Dat is grote winst voor het landschap van de Hoeksche Waard, én een opsteker voor iedereen die zich kwaad maakt over de ruimteverspilling door bedrijventerreinen’, zegt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie. ‘We willen dat het gebied waar het bedrijventerrein was gepland nu opgenomen wordt in het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard.’

Milieudefensie roept het nieuwe parlement op het beleid rond
bedrijventerreinen ingrijpend te veranderen. Het opknappen van de verouderde terreinen moet absolute prioriteit krijgen, zodat er minder nieuwe terreinen aangelegd worden die het landschap verpesten. Uit het gisteren uitgebrachte onderzoek IBIS werklocaties, de stand van planning en uitgifte van bedrijventerreinen, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, blijkt dat 32 procent van het totaal aantal hectare bedrijventerreinen in Nederland is verouderd.

Ook in de regio Rotterdam, waarvoor het bedrijventerrein de Hoeksche Waard was bedoeld, zijn de veroudering en leegstand groot. Dit blijkt onder meer uit een foto-brochure die Milieudefensie, Vereniging Hoekschewaards Landschap en de Zuid-Hollandse Milieufederatie in oktober hebben aangeboden aan de leden van de vorige Tweede Kamer.

Milieudefensie wil dat die verpaupering wordt aangepakt voordat er nieuwe terreinen worden aangelegd. Die opstelling heeft er eerder al toe geleid dat een ander belangrijk project van het ministerie van Economische Zaken, het grootschalige bedrijventerrein Moerdijk, werd afgeblazen.
Provincie:
Tag(s):