dinsdag, 23. mei 2006 - 22:03

Strenge controle op olieafscheiders

Zwolle

De medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle zijn van start gegaan met gerichte controles van olie- en slibafscheiders bij tankstations, garagebedrijven en transportbedrijven. Uit de eerste bezoeken blijkt dat slechts 10% van de bezochte bedrijven een goed werkende afscheider heeft.

De indruk bestaat dat de olie- en slibafscheiders bewust onklaar worden gemaakt, zodat het verontreinigde materiaal ongehinderd het riool inloopt. Slecht functionerende slib- en olieafscheiders hebben schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en het rioolstelsel. De rioolwaterzuiveringen kunnen niet altijd voorkomen dat de verontreiniging in het oppervlakte-water terecht komt. Een dunne laag olie zorgt is al voldoende om geen zuurstof door het water te laten opnemen. Funest voor allerlei insecten en vissen. Bovendien raakt het riool makkelijk verstopt door vetten en slib. Het riool zelf kan daardoor ook aangetast raken.

Naast het bewust onklaar maken van de afscheiders mankeert het verder nogal eens aan het onderhoud. De olie- en slibafscheiders moeten bijvoorbeeld regelmatig schoongemaakt worden. Dit om een goede werking te waarborgen. Tijdens de controle moeten eigenaren kunnen aantonen dat zij dit daadwerkelijk hebben gedaan. Bij de controle wordt gekeken naar de technische installatie. Bovendien kunnen watermonsters genomen worden. Bij bewuste sabotage wordt direct proces-verbaal opgemaakt. De hoogte van de boete wordt door het Openbaar Ministerie vastgesteld. In andere gevallen ontvangt de ondernemer een aanschrijving om binnen een bepaalde termijn de zaken in orde te maken.

Alle geselecteerde 150 bedrijven in de gemeente die een olie- en slibafscheiders hebben, kunnen dit jaar rekenen op een controle.
Provincie:
Tag(s):