vrijdag, 3. maart 2006 - 10:16

Strengere controle Westland

Den Haag

Het Westland Interventieteam (WIT) breidt zijn werkgebied dit jaar uit met de Zuid-Hollandse eilanden. Bij incidentele controles bleek dat ook daar in de glastuinbouw de wet wordt overtreden. Verder zal het interventieteam voor het eerst signalen aan andere diensten doorgeven over vermoedelijke misstanden op milieugebied. Zo krijgt het Hoogheemraadschap van Delfland tips over vervuiling van oppervlaktewater. De Algemene Inspectiedienst (AID) gaat zonodig mee met controles, bijvoorbeeld als sprake is van risico's bij opslag van bestrijdingsmiddelen.

In het WIT werken overheidsdiensten samen om fraude aan te pakken. De Belastingdienst controleert de afdracht van belastingen en premies. De Arbeidsinspectie bekijkt of
werkgevers gebruikmaken van illegale arbeid en de Vreemdelingenpolitie zet illegalen het land uit. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) checkt op misbruik van uitkeringen. Tegen werknemers die zich niet kunnen identificeren, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Het WIT zal in 2006 zo'n honderd dagen bij bedrijven controleren. Hoeveel tuinders daarbij bezocht worden, hangt af van de tijd die met één controle gemoeid is en de duur van de onderzoeken die daarop kunnen volgen. Het WIT is ook in het weekend, 's avonds en 's nachts actief. Behalve glastuinders richten de onderzoeken van het WIT zich ook op uitzendbureaus en loonbedrijven.
Provincie:
Tag(s):