vrijdag, 16. juni 2006 - 15:55

Strengere eisen voor bullbars

Den Haag

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat mee ingestemd om strenge eisen stellen aan bullbars op auto's. Bij een ongeval kunnen bullbars ernstig letsel veroorzaken bij kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en motorrijders. Met name kleine kinderen vormen een zéér kwetsbare groep.

Omdat er ook kunststof bullbars zijn, die 'meegeven' en daardoor juist een veiliger uitwerking hebben, komt er geen algeheel verbod op bullbars. Met een hiertoe strekkende wijziging van het voertuigreglement wordt uitvoering gegeven aan een EG-richtlijn. De kern van de nieuwe Europese regelgeving is: een auto met bullbar mag niet méér letsel veroorzaken dan een auto zonder bullbar.

Bullbars behoren niet altijd tot de standaarduitrusting van een auto. Er zijn ook bullbars verkrijgbaar voor montage achteraf. Ook die moeten aan de strenge veiligheidseisen gaan voldoen. Een typegoedkeuring voor zo'n bullbar geldt alleen voor de automodellen waarop hij is getest.

De regels gaan in op 25 mei 2007. Voor alle nieuwe auto's met bullbar geldt dan dat zij alleen op kenteken mogen worden gezet als zij aan de nieuwe eisen voldoen. Bovendien is het vanaf die datum strafbaar om nieuwe auto's met bullbar of afzonderlijke bullbars te verkopen die niet aan de nieuwe eisen voldoen. Voor nieuwe auto's die na 24 november 2006 voor een typekeuring worden aangeboden gelden de strenge eisen al vanaf die datum.
Categorie:
Tag(s):