vrijdag, 15. september 2006 - 12:17

Stroomstoring treft gedeelten in Zuid-Holland

Dordrecht

Een grote stroomstoring heeft vrijdagochtend, in gedeelten van Dordrecht, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, voor de nodige overlast gezorgd. De storing ontstond in Alblasserdam bij werkzaamheden aan een zogenaamd 150 kV-station.

Telefoonverkeer was van 08.00 uur tot ± 10.35 uur niet of nauwelijks mogelijk en op verschillende plaatsen vielen verkeerslichten uit. De Gemeenschappelijke Meldcentrale heeft geen meldingen binnengekregen van mensen die in liften vastzaten of anderszins hinder van de stroomstoring ondervonden.

Zowel via het noodnummer 112 en het servicenummer 0900-8844 van de politie konden mensen een beroep blijven doen op de hulpverlening. Ook het communicatiesysteem C2000 bleef probleemloos functioneren. In de loop van ochtend kwam de stroomvoorziening gemeente voor gemeente weer op gang.

De politie heeft direct na het begin van de storing zoveel mogelijk eenheden de straat opgestuurd en besteedde zorg aan kwetsbare objecten zoals spoorwegovergangen, banken, enz.. Voorzover bekend hebben zich vrijdag geen incidenten voorgedaan die te relateren zijn aan de stroomstoring. Herstel van de stroomverbinding en onderzoek naar de oorzaak ligt in handen van TenneT, de beheerder van het landelijke transportnet.
Provincie:
Tag(s):