donderdag, 24. augustus 2006 - 18:38

Subsidie van 300.000 euro voor sportprojecten

Brunssum

De gemeente Brunssum gaat in de komende vier jaar bijna 300.000,- euro investeren in sportprojecten voor jongeren. Deze projecten zijn bedoeld voor jongeren die in een achterstandspositie zitten, of daarin dreigen terecht te komen.

Via speciale sportprojecten kunnen de jongeren aansluiting vinden bij sportvereniging, school, of wijkactiviteiten, waardoor niet alleen hun maatschappelijke achterstand vermindert, maar ook hun betrokkenheid bij school of buurt wordt vergroot waardoor jongerenoverlast zal afnemen.

De jongeren-sportprojecten worden voor de helft gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanuit de BOS-Impuls regeling (BOS staat voor samenwerking “Buurt, Onderwijs en Sport�). Het project zal gedurende vier jaar (2007-2010) lopen in twee Brunssumse wijken, Brunssum-West en Brunssum-Oost, in samenwerking met buurt-, onderwijs- en sportorganisaties.
Provincie:
Tag(s):