dinsdag, 25. juli 2006 - 18:00

Subsidie voor aanleg IBA's en rioolstelsels verruimd

Zwolle

Het waterschapsbestuur van het Waterschap Groot Salland heeft de subsidiemogelijkheden verruimd voor de aanleg van IBA's (individuele behandeling van afvalwater) en rioolstelsels in het buitengebied. Deze subsidie geldt zowel voor particulieren als gemeenten. Daarmee kunnen alle ingediende subsidieaanvragen van gemeenten worden gehonoreerd. Het beschikbare bedrag is verhoogd tot € 3.225.000, waar in eerste instantie was € 2.800.000,- toegekend.

Met deze maatregel bevordert het waterschap dat particulieren en gemeenten bij de sanering van lozing van huishoudelijk afvalwater meer maatregelen nemen dan wettelijk is vereist. Dat heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De sanering van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater liep in de afgelopen jaren vertraging op doordat de certificeringprocedure van IBA's langer duurde dan verwacht en de meeste gemeenten pas in 2004 en 2005 besloten welke delen van het buitengebied gerioleerd konden worden. Het waterschap benutte deze tijd om onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van het gebruik van oude gierkelders als alternatieve zuiveringsvoorziening. Dit laatste is toegestaan als de kelder waterdicht is en een inhoud heeft van minimaal 20 kuub. Het water kan dan tenminste 8 dagen in de gierkelder worden vastgehouden. Onderzoek heeft aangetoond dat een gierkelder met deze condities hetzelfde zuiveringsrendement heeft als de verbeterde sceptic-tank van 6 kuub.

Op dit moment is voor bijna € 3.100.000,- aan subsidieaanvragen bij het waterschap binnengekomen. Uitbetaling vindt plaats op het moment dat de rioolaansluitingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Nieuwe aanvragen van gemeenten worden afgewezen. Zij hebben al enkele jaren de tijd gehad om een aanvraag in te dienen. Deze termijn liep tot 1 april 2006.

Particulieren die een IBA willen aanleggen, hebben nog tot 31 december 2006 de tijd om subsidie aan te vragen.
Provincie:
Tag(s):