vrijdag, 29. september 2006 - 18:25

Subsidie voor acute harthulp in Twente

Zwolle

De provincie Overijssel trekt bijna een kwart miljoen euro uit om het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED’s) door vrijwilligers op het Twentse platteland te bevorderen.

Wanneer mensen door een hartstilstand worden getroffen is het van belang om snel te reageren. Iedere seconde telt. Uit onderzoek blijkt dat de overlevingskansen na een hartaanval het grootst zijn bij een snelle alarmering, tijdige reanimatie, tijdige aanvullende professionele hulp en een zo vroeg mogelijke defibrillatie. Al deze momenten zijn mede bepalend voor de overlevingskansen. Wanneer binnen 5 minuten na de hartstilstand gestart wordt met reanimatie en gedefibrilleerd wordt, is het percentage overlevenden 72 procent. Vindt de reanimatie en de defibrillatie meer dan 5 minuten na de hartstilstand plaats, dan loopt dit percentage al snel terug tot 30 procent.

Met de komst van de AED wordt het mogelijk om sneller in te grijpen bij iemand die getroffen is door een hartstilstand, ook buiten het ziekenhuis. Daarbij is het wel belangrijk dat er voldoende mensen zijn die met een defibrillator overweg kunnen. Omstanders, die geleerd hebben hoe ze een AED moeten bedienen, kunnen daarmee een schok toedienen aan het slachtoffer. Nog voordat de ambulance ter plaatse is kan er al begonnen worden met defibrilleren. Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het gebruik van een AED vergroten de overlevingskansen aanzienlijk. Dat geldt des te meer op het platteland, waar de ambulance minder snel ter plaatse kan zijn.

Ambulance Oost wil daarom het aantal mensen in Twente die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen, sterk uitbreiden. De provincie ondersteunt dit project omdat het een bijdrage levert aan het verbeteren van de acute zorg in Overijssel.

Gedeputeerde Gert Ranter (Zorg en Participatie): “Wij vinden de AED’s een goede aanvulling op de ambulancezorg. Daarom hebben we vorig jaar al 68.000 euro beschikbaar gesteld om het gebruik van AED’s door particulieren in de regio’s IJsselVecht en Deventer te stimuleren. Daar is deze aanpak erg succesvol gebleken. Met deze bijdrage kunnen we nu ook in Twente een grote groep mensen de gelegenheid bieden om een opleiding te volgen tot AED helper.�

Het is de bedoeling dat er over drie jaar in 48 van de 60 dorpen en kernen in Twente een AED beschikbaar is en dat er in totaal 680 vrijwilligers getraind zijn om de AED te gebruiken. Het project richt zich ook op de aansluiting van een alarmeringssysteem op de Meldkamer Ambulancezorg.

Provinciale Staten beslissen op 11 oktober over het voorstel, omdat zij het geld oorspronkelijk beschikbaar hadden gesteld voor extra ambulancestandplaatsen in Vroomshoop en Tubbergen. Toen de provincie daarvoor alsnog geld van het rijk kreeg, werd besloten het bedrag gelijkelijk te besteden aan de (uitbreiding) van de actue zorg in West-Overijssel en Twente. De Regio IJsselVecht ontving eerder al een bijdrage voor een AED project en deze maand kreeg Olst-Wijhe een rapid responder voor spoedeisende hulp.
Provincie:
Tag(s):