maandag, 18. december 2006 - 19:23

Subsidie voor conservering unieke Marktrechtboeken

Weert

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) kent een subsidie van € 42.000,- toe aan het Gemeentearchief Weert voor het conserveren van unieke boeken over de rechtspraak. Het gaat om het restaureren, verfilmen en digitaliseren van de Marktrechtboeken van Weert uit de periode 1501-1704. De totale kosten van het project bedragen € 60.144,-, zo laat de gemeente vandaag weten.

In het kader van het ‘nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed’ Metamorfoze, heeft een beoordelingscommissie besloten het Gemeentearchief Weert de subsidie toe te kennen.

De Weertse boeken, die vanaf 1501 vrijwel zonder hiaten bewaard zijn gebleven, geven een beeld van de handel en wandel in een katholieke streek in de Zuidelijke Nederlanden. Aspecten van het dagelijkse leven in de stad en op het platteland zijn af te leiden uit deze boeken.

Weert is de enige plaats in het huidige Nederland waar onder het katholieke regime van de Spaanse koning de boeken van de rechtspraak zo volledig bewaard zijn gebleven. De marktrechtboeken vormen een belangrijke bron voor de sociaal-economische, culturele en juridische geschiedenis van een deel van de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw.

De serie marktrechtboeken omvat 4,5 meter en bestaat uit 66 delen en deeltjes.
Provincie:
Tag(s):