donderdag, 24. augustus 2006 - 8:18

Subsidie voor kantmuseum in Horst

Horst

De Provincie Limburg stelt € 200.000,- subsidie beschikbaar voor de realisatie van Museum ‘de Kantfabriek’ in Horst. “De komst van het Museum zal leiden tot meer toerisme en behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorie van de regio, zo stelt de Provincie. Het museum is een initiatief van de gemeente Horst aan de Maas.

De in 1928 opgerichte Zuid-Nederlandse Kantfabriek in Horst was tot voor kort de enige (nog) werkende kantfabriek in Noordwest-Europa. De gemeente Horst aan de Maas heeft het initiatief genomen deze Kantfabriek met haar zeldzame kantmachines (een rijksmonument) aan te kopen. Zij wil de Kantfabriek ombouwen tot een museum, dat tevens geschikt is voor de herhuisvesting van de Oudheidkamer Horst. Het Museum zal voor diverse activiteiten worden gebruikt. Daarnaast wil de gemeente Horst de museumcollectie in stand houden en toegankelijk maken voor bezoekers. Ook zal er verkoop van authentieke textielhistorische producten plaatsvinden.

De Provincie stelt dat het Kantmuseum een bijdrage kan leveren aan de vergroting van de recreatieve toegankelijkheid en de belevings- en gebruiksmogelijkheden van landbouw, natuur, bos of landschap en aan herstel of ontwikkeling van landschap of cultuurhistorie. Met name omdat het Museum zich zal richten op het behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische en streekeigen waarden.
Provincie:
Tag(s):