zaterdag, 8. juli 2006 - 10:01

Subsidie voor lanen in Utrecht-Oost

Zeist

De provincie Utrecht stelt € 250.000 subsidie beschikbaar voor het herstel van de lanen in het oostelijke deel van de provincie. Hiermee geeft zij uitvoering aan het Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-Oost, waarin ondermeer de aandacht wordt gevraagd voor cultuurhistorie en landschap. Lanen vormen een prominent onderdeel in het ontwerp van landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. Daarmee vertegenwoordigen zij een grote cultuurhistorische waarde.

Veel lanen zijn al in de 19e eeuw aangeplant en komen langzamerhand aan het einde van hun leven. Deze lanen zien er juist nu indrukwekkend uit. Juist in deze fase van aftakeling ontwikkelt zich ook de hoogste natuurwaarde, omdat de bomen veel holtes en dood hout bevatten waar boommarters en spechten van profiteren. Ze vormen daarnaast tevens het leefgebied van paddestoelen, boommarters, vleermuizen en uilen, maar vervullen ook een rol als verbindingsroute voor dieren in het cultuurlandschap.

De provincie wil deze eindfase zo lang mogelijk rekken en stelt subsidie beschikbaar voor bijvoorbeeld het candelaberen van afstervende bomen. Nu nog worden deze bomen vaak verwijderd omdat ze gevaar opleveren door afbrekende takken. Candelaberen houdt in, dat de takken van de boom vrijwel geheel worden afgezaagd, maar dat de stam blijft staan. Daarmee blijft de laan visueel langer in tact.
Provincie:
Tag(s):