donderdag, 12. januari 2006 - 20:21

Subsidie voor lokale omroep

Stadskanaal

Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Stadskanaal (RTV Stadskanaal) heeft de begroting 2006 en een ondernemingsplan bij het college van B&W ingediend. Op basis hiervan heeft het college besloten de Stichting Lokale Omroep Stadskanaal met ingang van 2006 een subsidie van € 16.400,- te verlenen.

Bovendien stelt het college de raad voor om een bedrag van € 12.259,--, dat in principe beschikbaar was voor de opgeheven Lokale Omroep Kanaalstreek (LOK), over te hevelen naar RTV Stadskanaal.

RTV Stadskanaal wil dit geld gebruiken voor de aanschaf van apparatuur. Uit het in 2004 gehouden luisteronderzoek is gebleken dat de belangstelling voor lokale radio aanzienlijk is. Bijna veertig procent van de inwoners van Stadskanaal luisterde naar de uitzendingen van de LOK.
Provincie:
Tag(s):