woensdag, 5. juli 2006 - 17:34

Subsidie voor revitalisering Roversheide

Maastricht

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend van € 290.000,- aan de gemeente Beesel voor het project revitalisering Roversheide. Het doel is om de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren. Dat gebeurt door de openbare ruimte te herinrichten en over te stappen tot een duurzaam beheer van het terrein met behulp van parkmanagement. Eén van de fysieke maatregelen die als gevolg van de provinciale duurzaamheidscan wordt opgepakt, is het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Het project levert een bijdrage aan de doelstellingen zoals door de Provincie verwoord in het Thema Ondernemend Limburg (bedrijventerreinen) en het Programma Duurzaam Limburg (duurzaam ondernemen).

De maatregelen moeten een kwalitatieve impuls geven aan de uitstraling en de in- en externe bereikbaarheid van bedrijventerrein Roversheide. Andere te behalen resultaten zijn ruimtewinst een toename van de verkeersveiligheid en een oplossing voor de parkeerproblematiek op het bedrijventerrein.

Met het oprichten van een ondernemersvereniging en het organiseren van parkmanagement door de gemeente Beesel en het bedrijfsleven, is het beheer van het bedrijventerrein gewaarborgd en kunnen gezamenlijke projecten en diensten geïnitieerd en uitgevoerd worden.

De totale kosten van het project bedragen € 540.000,-.
Provincie:
Tag(s):