dinsdag, 28. november 2006 - 9:48

Subsidie voor spoorplannen Houten

Houten

De gemeente Houten krijgt ruim vijf miljoen euro van de minister van Verkeer en Waterstaat uit de regeling “Eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen�. Deze regeling is bedoeld om gemeenten te helpen de barrièrewerking van het spoor in stedelijk gebied te verminderen.

Het College van B&W van Houten heeft drie voorstellen ingediend die verband houden met de spoorverdubbeling tussen Houten en Houten Castellum. Het betreft de inpassing van de spoorbaan in het centrum en in Castellum en de realisatie van een voetgangers-/fietsersbrug in de Vijfwal. Van de meer dan honderd aanvragen die vanuit het hele land waren ingediend zijn er 61 gehonoreerd, waaronder de drie voorstellen uit Houten.
Provincie:
Tag(s):