donderdag, 7. september 2006 - 16:35

Subsidie voor starters woningmarkt

Brunssum

De gemeente Brunssum, de Provincie Limburg, en het ministerie van VROM stellen ruim een miljoen euro beschikbaar voor starters op de Brunssumse woningmarkt. Met de starterslening wil de overheid de positie van starters op de koopwoningenmarkt verbeteren en de stagnatie op de woningmarkt doorbreken. De verwachting is dat met de lening in eerste instantie ongeveer 50 starters aan een woning geholpen kunnen worden.

De starterslening in Brunssum is een uitwerking van het Impulsplan ‘Starters een eigen huis!� van de Provincie Limburg. Het Impulsplan stelt 10 miljoen euro beschikbaar aan Limburgse gemeenten voor starters op de woningmarkt, onder de voorwaarde dat de gemeenten hetzelfde bedrag inbrengen. Voor Brunssum is in het Impulsplan een bedrag van 262.000,- gereserveerd. Dit bedrag wordt door de gemeente en het ministerie van VROM verhoogd tot een totaal van 1.048.000,- euro.

De starterslening is bedoeld voor woningen met maximale aankoopkosten van 170.000,- euro. De starterslening kan ingezet worden bij nieuwbouwwoningen of bij bestaande koopwoningen en is met name bedoeld voor minder draagkrachtige huishoudens die dankzij de lening in staat worden gesteld toch een eigen koopwoning te verwerven. Starters die onvoldoende hypotheek krijgen kunnen een beroep doen op de starterslening, tot een maximum van 30.000,- euro.
Provincie:
Tag(s):