woensdag, 20. september 2006 - 14:01

Subsidie voor stedelijke vernieuwing

Olst-Wijhe

Uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) hebben Gedeputeerde Staten € 250.000,-- beschikbaar gesteld aan de gemeente Olst-Wijhe. Deze subsidie is bestemd voor de 2e fase van het herstructureringsproject Centrumplan Olst. De gemeente Losser ontvangt € 110.000,-- aan ISV-gelden voor geluidssanering. Gedeputeerde Theo Rietkerk overhandigt woensdag een cheque met het subsidiebedrag aan wethouder Hollander van de gemeente Olst-Wijhe.

Via de subsidie en een bijdrage van de gemeente Olst-Wijhe kan het tankstation/garagebedrijf Ripperda worden aangekocht en gesloopt. Omdat dit bedrijf naast het eerder aangekochte verouderde winkelcentrum Westervoorde ligt, is het mogelijk een integraal bouwplan voor dit deel van het centrumgebied te ontwikkelen. Daarmee wordt een totale afronding van het Centrumplan Olst bereikt.

De gemeente Losser ontvangt € 110.000,-- uit het ISV budget voor verdere sanering van het saneringsprogramma ‘Geluidsanering A- en Raillijst woningen’. Hierdoor is de gemeente in staat de geplande sanering van 4 woningen uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):