donderdag, 2. november 2006 - 23:42

Subsidie voor weerbaarheidsproject voor vrouwen

Maastricht

Het project ‘Weerbaarheid en integratie voor vrouwen in de opvang’ van stichting ’t Wieckerhoes in Maastricht ontvangt € 28.800,- subsidie. Het project biedt vrouwen die onvoldoende sociale vaardigheden hebben de mogelijkheid om na afronding van het project weer volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. ‘t Wieckerhoes is een opvangvoorziening voor vrouwen die op zoek zijn naar een veilige huiselijke omgeving.

Stichting ’t Wieckerhoes is een laagdrempelige opvangvoorziening voor vrouwen vanuit de hele provincie die op zoek zijn naar een veilige huiselijke omgeving. De opvang is tijdelijk met een maximum van zes maanden en is bedoeld voor autochtone en allochtone vrouwen met of zonder kinderen. Zij wil de vrouwen zo snel mogelijk laten terugkeren naar de maatschappij. Zelfstandig wonen en functioneren is daarbij het uitgangspunt. In de beginperiode van het verzelfstandigheidsproces krijgen de vrouwen vanuit de stichting nog ondersteuning zodat het integratieproces in de buurt zo optimaal mogelijk verloopt. Naast opvang en verblijf biedt de stichting ook begeleiding en hulpverlening in samenwerking met andere hulpverlenende organisaties.

Gedeputeerde Odile Wolfs: “In september heb ik ’t Wieckerhoes nog bezocht. Ik was erg enthousiast over de organisatie en de begeleiding die de vrouwen en kinderen daar kregen. Dit programma biedt vrouwen die tijdelijk dak- of thuisloos zijn de mogelijkheid hun sociale netwerk te herstellen of op te bouwen. De nadruk in deze cursus ligt op emancipatie en het volwaardig deelnemen aan de maatschappij. De cursus is vaak individueel maatwerk en besteed aandacht aan het weerbaarder maken van vrouwen die vaak onvoldoende vaardigheden hebben om toegang te krijgen tot vele aspecten van het sociale leven.�

De stichting ontvangt de subsidie omdat het project goed aansluit bij het provinciale sociale beleid waarbij diversiteit het uitgangspunt is én het speerpunt emancipatie en integratie van het thema ‘Vitale kernen en buurten’.
Provincie:
Tag(s):