vrijdag, 18. augustus 2006 - 9:56

Subsidiegelden voor beeldende kunst

Zwolle

De Commissie Beeldende Kunst van de gemeente Zwolle roept kunstenaars of instellingen op nieuwe initiatieven op het terrein van beeldende kunst voor 1 november 2006 in te dienen. De commissie heeft over 2006 nog subsidiegelden beschikbaar die ingezet kunnen worden.

Het gaat om aanvragen voor bijzondere projecten en manifestaties die op een aansprekende wijze kennis laten maken met de ontwikkelingen op het terrein van de hedendaagse beeldende kunst en vormgeving.

De subsidie wordt verleend voor eenmalige bijzondere projecten en/of manifestaties die in Zwolle plaatsvinden. Bovendien moeten ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beeldende kunst of vormgeving in Zwolle. Daarnaast moeten de projecten een breed publiek (landelijk dan wel bovenregionaal) kunnen stimuleren kennis te nemen van deze ontwikkeling. Dit brede publieksbereik moet aangetoond worden en een initiatief zijn van een individuele kunstenaar, een groep kunstenaars of een instelling.

De subsidieregeling beeldende kunstbeleid 2005-2008 en het aanvraagformulier zijn in te zien en te downloaden op de website van de gemeente Zwolleonder het kopje e-loket.

De aanvragen voor subsidie kunnen tot 1 november 2006, op het daarvoor bestemde formulier, bij de commissie worden ingediend.
Provincie:
Tag(s):