woensdag, 8. november 2006 - 14:56

Subsidieronde voor natuurbeheer van start

Groningen

Vanaf woensdag 15 november 2006 kunnen particulieren en organisaties subsidie aanvragen bij de provincie Groningen om natuurgebieden te ontwikkelen of beheren. Dat kan op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen (SNG) of de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen (SANG). De aanvraagperiode loopt tot en met 14 januari 2007.

In totaal is voor nieuwe aanvragen voor het beheer in natuurgebieden maximaal € 61.000 beschikbaar via de Subsidieregeling Natuurbeheer Groningen. Daarnaast is voor nieuwe aanvragen voor natuurbeheer in landbouwgebieden (de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Groningen) maximaal € 310.000 beschikbaar. Daarnaast kunnen particulieren subsidie krijgen voor de waardedaling als hun landbouwgrond natuur wordt. Daarvoor en voor de inrichting van natuurgebieden in de EHS is € 6.100.000 beschikbaar.

De regelingen SNG en de SANG maken onderdeel uit van het Programma Beheer en zijn bedoeld voor de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Groningen. In de onderhandelingen over het 'Investeringsbudget Landelijk Gebied' hebben Rijk en provincies afgesproken dat het Programma Beheer vanaf 2007 in handen komt van de provincies. Overeenkomst tussen organisaties of particulieren en het Rijk op basis van de eerdere rijksregelingen SN en SAN kunnen gewoon blijven bestaan.

De Dienst Regelingen in Roermond behandelt, net als eerdere jaren, de subsidieaanvragen. Daarbij geldt het principe van wie het eerst komt, het eerst maalt. Het Informatiepunt Landelijk Gebied in Groningen helpt geïnteresseerde particulieren verder met het aanvragen van subsidies.
Provincie:
Tag(s):