donderdag, 8. juni 2006 - 16:37

Subsidies uit Beleidsprogrammering Sociale Zorg toegekend

Middelburg

Binnen de Beleidsprogrammering Sociale Zorg verlenen Gedeputeerde Staten (GS) ruim 1 miljoen euro subsidie aan projecten op het gebied van zorg en sociaal beleid. Het gaat om de eerste subsidieronde van 2006. Het geld wordt verdeeld over 47 aanvragers en de subsidie-bedragen lopen uiteen van € 5.000 tot € 442.500.


De doelstellingen en uitgangspunten van de provinciale Zorgvisie en Sociale Agenda zijn in de Beleids-programmering Sociale Zorg vertaald naar tien beleids-programma’s rond maatschappelijke vraagstukken en thema’s. De ambities van de Provincie Zeeland op het terrein van zorg en sociaal beleid zijn daarin verwoord en hebben als doel een volwaardige deelname van alle Zeeuwen aan de samenleving.

Het verwezenlijken van deze ambities kan de Provincie niet alleen. Ook andere partijen kunnen dat vaak niet alleen. Daarvoor is onderlinge samenwerking nodig. De Beleids-programmering Sociale Zorg (BSZ) helpt deze noodzakelijke samenwerking op gang door subsidiemogelijkheden voor projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan de tien beleidsprogramma’s.

Binnen de Beleidsprogrammering Sociale Zorg kunnen drie soorten subsidies verleend worden: projectsubsidies, activiteitensubsidies en budgetsubsidies. Alle subsidies moeten passen binnen de doelstellingen van één van de tien BSZ-programma’s. Daarnaast geldt voor projecten een aantal specifieke beleidsregels, zoals: voldoende cofinanciering door derden, indien van toepassing overname van financiering na afloop van de projectperiode door derden en een gedegen projectplan en begroting.
Provincie:
Tag(s):