zaterdag, 16. december 2006 - 19:42

Subsidies vrijwilligersorganisaties

Lelystad

De provincie Flevoland heeft een tiental vrijwilligersorganisaties subsidie gegeven voor het versterken van het verenigingsleven. Hiermee kunnen de organisaties hun vrijwilligers trainingen en cursussen laten volgen, en zo de kwaliteit van het vrijwilligerswerk verhogen.

Daarnaast krijgen de organisaties een tegemoetkoming in de bestuurskosten. Alle organisaties die subsidies krijgen zijn actief in de ouderenzorg, ziekenzorg en het behartigen van patiëntenbelangen. Zij dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van veel Flevolanders.

Bij de subsidieverstrekking gaat het om de volgende vrijwilligersorganisaties en bedragen:

- Onderling Sterk Flevoland: 2250,- euro
- Protestants Christelijke Ouderenbond Flevoland: 2242,- euro
- Katholieke Bond voor Ouderen Flevoland: 2242,- euro
- Stichting FOGO (Flevolands Overlegorgaan Gewestelijke Ouderenorganisaties): 2336,- euro
- Nederlandse Bond van Pensioenbelangen gewest Flevoland: 1589,- euro
- Provinciale Federatie van Ouderverenigingen: 2336,- euro
- Cerebraal (Vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel): 1887,- euro
- Landelijke Organisatie Cliëntenraden Flevoland: 1821,- euro
- Stichting Provinciale Arme Kant van Flevoland: 2336,- euro
- Unie van Vrijwilligers: 1261,- euro

Jaarlijks kunnen vrijwilligersorganisaties een beroep doen op subsidie voor bestuurskosten en kadertraining. Met de subsidie van de provincie Flevoland is het mogelijk vrijwilligers te scholen. Dat is nodig omdat er door de toegenomen werkdruk en regelgeving steeds meer van de vrijwilligers wordt gevraagd.
Provincie:
Tag(s):