dinsdag, 7. maart 2006 - 11:51

Succesvolle aanpak huiselijk geweld in Drenthe

Uit landelijke cijfers over de aanpak van huiselijk geweld blijkt dat Politie Drenthe het afgelopen jaar succes heeft geboekt. Van de 25 korpsen in het land staat Drentse politiekorps op de 5e plaats als het gaat om de kwaliteit van de aanpak. In 2004 stond Politie Drenthe nog op de 20e plek. De cijfers zijn gepubliceerd door het landelijk project Huiselijk Geweld.

In het afgelopen jaar werkte de politie o.a. aan de verbetering van de deskundigheid van medewerkers. De bijscholing van 400 agenten is in volle gang. Zij worden getraind in de opvang en benadering van slachtoffers, de wettelijke regels en het opstellen van het proces-verbaal. Daarnaast heeft het korps de score ook te danken aan het verbeteren van de registratie van aard en omvang van incidenten van huiselijk geweld.

Het aantal aanhoudingen is gestegen in de regio Drenthe. Begin maart van dit jaar werd bekend dat landelijk gezien het aantal aangiften van huiselijk geweld is gestegen en ook het aantal aangehouden verdachten. Dit is ook het geval in Drenthe. In 64% van de bij het OM aangeleverde zaken werd vervolging ingesteld.

Politie Drenthe werkt op basis van het landelijk protocol huiselijk geweld. In de aanpak van huiselijk geweld werkt de politie samen met diverse instellingen. De regierol ligt bij de gemeenten. Er is één regionaal advies- en meldpunt Huiselijk Geweld bij de GGD Drenthe te Assen.
Provincie:
Tag(s):