vrijdag, 1. september 2006 - 11:27

Succesvolle aanpak kraakpanden Weert

Weert

De gezamenlijke aanpak van gemeente, politie, brandweer samen met de eigenaar en beheerder van enkele gekraakte panden aan de Stationsstraat in Weert, heeft ertoe geleid dat de gekraakte woningen vandaag zijn ontruimd en dat de panden voorlopig zijn dichtgetimmerd. Dit werd mogelijk na de uitspraak in kort geding op 18 augustus jl. dat het Bouwfonds MAB Ontwikkeling als eigenaar van de panden tegen de krakers had aangespannen. Bouwfonds en gemeente zijn zeer te spreken over de gekozen gezamenlijke aanpak, die effectief blijkt te zijn.

Sinds juni dit jaar werken de gemeente, de politie en de brandweer samen met het Bouwfonds om gezamenlijk de overlast in de buurt tegen te gaan. Dit leidde op 19 juni tot een onaangekondigde controleactie in een van de leegstaande panden.

Een civielrechtelijke procedure, die werd opgestart door het Bouwfonds, leidde ertoe dat de krakers uiterlijk binnen één week na betekening van het vonnis de gekraakte panden moesten verlaten. Tegelijkertijd startte de gemeente Weert een procedure om tot sluiting van de woning over te gaan.

Tijdens de controle vrijdagochtend bleek dat er nog 2 krakers in het pand aanwezig waren. Deze hebben op eigen initiatief onmiddellijk het pand verlaten. Vervolgens is een uitgebreide ruimploeg begonnen met het leeghalen van de panden. Hierbij werden grote hoeveelheden afval en andere materialen aangetroffen, die de krakers hadden achtergelaten. De panden worden tijdelijk hermetisch dichtgetimmerd en afgesloten van gas en elektriciteit.

Burgemeester Niederer is zeer te spreken over effectiviteit van de gezamenlijke aanpak door de overheid samen met de pandeigenaar. Hij heeft inmiddels aangekondigd deze weg ook bij toekomstige overlastgevende kraakpanden te zullen bewandelen.
Provincie:
Tag(s):