donderdag, 30. november 2006 - 9:34

SVB attendeert vijftigers op afschaffing partnertoeslag

Amsterdam

Wie 65 jaar wordt in of na 2015 én samenwoont met een jongere partner met een laag inkomen, ontvangt minder AOW dan iemand nu krijgt in dezelfde situatie. Dit kan oplopen
tot ongeveer 7.600 euro per jaar. Een gemiddeld paar met een volledige toeslag moet daardoor in totaal zo.n 58.000 euro overbruggen. Dit blijkt uit toekomstprognoses van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de organisatie die onder meer maandelijks de AOW uitkeert.

Het effect wordt veroorzaakt door de afschaffing van de partnertoeslag in 2015. Een grote groep mensen krijgt ermee te maken, maar slechts weinigen zijn daarvan op de hoogte. Wie een financieel gat wil voorkomen, zal zelf op tijd maatregelen moeten nemen. Dat kan bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten, extra te sparen of langer door te
werken.

Ongeveer 10% van alle 65-plussers heeft een jongere partner met een dusdanig laag inkomen dat ze extra AOW krijgen in de vorm van de partnertoeslag. Net als de AOW betaalt de SVB
deze aanvullende uitkering uit. In 2020 zijn volgens de schatting van de SVB zo.n 478.000 mensen met een jongere partner. Dat is 14% van alle AOW.ers. Hiervan komen naar
verwachting 237.000 mensen in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke toeslag.

Maar vanaf 2015 verdwijnt deze partnertoeslag. De groep die voorheen een volledige partnertoeslag ontving, krijgt netto . 7619,40 per jaar minder krijgt dan nu. Dit bedrag is gebaseerd op de hoogte van de AOW van eind 2006. Dit geldt voor alle mensen die op of na 1 januari 2015 65 jaar worden en een jongere partner hebben met een inkomen lager dan 15% van het minimumloon.

In 2015 krijgen de eerste AOW.ers te maken met deze gewijzigde wetgeving. Het gaat dan om ongeveer 68.000 mensen met een jongere partner. Dit aantal neemt echter snel toe. Zo schat de SVB dat in 2020 al 237.000 ouderen zijn die geen aanspraak meer kunnen maken op de partnertoeslag, terwijl zij dat volgens de huidige regels wel zouden krijgen. Een deel van hen komt mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Of zij ook echt een bijstandsuitkering krijgen, is afhankelijk van het aanvullende inkomen en het eigen vermogen.
Categorie:
Tag(s):