donderdag, 6. april 2006 - 9:11

Symposium Toekomst van de Landbouw in de Delta

Op woensdag 12 april a.s. organiseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met de Deltaraad het symposium 'Toekomst van de landbouw in de Delta' in het Klooster van Rilland, Hoofdweg 60, Rilland-Bath.

Doel van het symposium is vooral uitwisseling van kennis tussen de onderzoekers en de betrokken partijen in de Delta en de resultaten uit de scenariostudies een blijvende plaats geven in de discussie over de toekomst van de land- en tuinbouw in de Delta.

De landbouwsector in de zuidwestelijke delta van Nederland staat onder druk als gevolg van de globalisering en een strenger milieubeleid. Daarnaast leiden klimaatsverandering en zeespiegelstijging mogelijk tot toenemende zoute kwel, veranderende neerslagpatronen en rivierafvoeren. Tenslotte heeft menselijk ingrijpen in sommige gebieden consequenties voor de zoetwatervoorziening van de land- en tuinbouw.
Als bijdrage aan de brede discussie over de zoetwatersituatie voor de Deltalandbouw heeft Wageningen UR in opdracht van het ministerie van LNV een strategische verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de land- en tuinbouw in de Delta.

Tijdens het symposium wordt de vertaalslag gemaakt van onderzoek naar praktijk. De onderzoekers van Wageningen UR presenteren de resultaten van het onderzoek en geven antwoorden op vragen over de maatschappelijke relevantie van de uitkomsten
Provincie:
Tag(s):