vrijdag, 1. december 2006 - 11:46

Tarieven afvalstoffenheffing gaan verder uiteenlopen

Groningen

De tarieven die éénpersoons-, tweepersoons-, en meerpersoonshuishoudens in de stad Groningen voor de afvalstoffenheffing betalen gaan in 2007 verder uiteen lopen. De onderlinge verschillen lopen op van ongeveer € 10 naar € 20. De verschillende tarieven vloeien voort uit de gedachte ‘de vervuiler betaalt’. Bovendien is de verwachting dat verschillende tarieven zullen leiden tot een nog betere afvalscheiding. Daardoor neemt de te verwerken hoeveelheid afval af en kan de gemeente op den duur geld besparen.

Eerder werd besloten om huishoudens niet te laten betalen voor het precieze gewicht aan afval dat ze aanbieden. Hier kleven teveel haken en ogen aan. Wel gelden sinds dit jaar verschillende tarieven, afhankelijk van de grootte van een huishouden.

Een éénpersoonshuishouden moet volgend jaar € 283,68 voldoen. Een tweepersoonshuishouden betaalt € 303,72. En het tarief voor meerpersoonshuishoudens bedraagt volgend jaar € 323,76.

Met ingang van 2007 krijgen alle huishoudens in de stad die al meer dan vijf jaar moeten rondkomen van een minimuminkomen volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Dat betekent dat het tarief voor huishoudens die de afvalstoffenheffing wel kunnen betalen iets omhoog gaat in vergelijking met 2006.
Provincie:
Tag(s):