dinsdag, 14. februari 2006 - 10:30

'Te jong te oud' voor de Supermarkt

Amsterdam

Op verzoek van de CNV-Jongerenorganisatie (CNV-J) heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) onderzoek gedaan naar klachten over leeftijdsdiscriminatie bij supermarkten. Hieruit bleek dat vanwege de kosten vaak de goedkoopste en dus de jongste medewerkers worden aangenomen.

Het advies van de CGB komt in het kort neer op: goedkope jongeren aannemen voor starterfuncties waar geen opleiding en competenties vereist zijn, mag. Maar contractbeëindiging omdat een jongere te oud en dus te duur is, is in strijd met de wet.

Daarnaast wordt aangedrongen op scholing van (tijdelijke en vaste) hulpkrachten opdat zij op de arbeidsmarkt, ook buiten de supermarktbranche, verder kunnen komen. De CGB adviseert werknemers- en werkgeversorganisaties dan ook alert te blijven op verboden leeftijdsonderscheid en dit ook onderwerp van CAO-onderhandelingen te laten zijn. Daarnaast pleit de CGB ook voor scholing voor hulpkrachten.
Categorie:
Tag(s):