woensdag, 1. maart 2006 - 9:12

Team Justitiële Ondersteuning langs deuren

Op maandag 27 februari heeft het team Justitiële Ondersteuning een actie gehouden binnen de teams Heerenveen, Leeuwarden, Franekeradeel en Middelsee. Ruim 100 adressen zijn bezocht i.v.m. openstaande geldboetes en gevangenisstraffen.

Ondanks het slechte weer en het feit dat er weinig mensen thuis waren heeft dit geleid tot 9 aanhoudingen en de inning van ongeveer 2000 euro aan openstaande geldboetes. Het team Justitiële ondersteuning is onderdeel van de politie Fryslân. Dit team is onder andere belast met het ten uitvoerlegging van geldboetes, gevangenisstraffen en andere door de rechter opgelegde straffen.
Provincie:
Tag(s):