donderdag, 20. april 2006 - 8:32

Technische Recherche wordt Forensische Opsporing

Amsterdam

De sporen van de technische recherche worden gewist. Vanaf woensdag gaat de TR verder onder de naam Forensische Opsporing (FO) en wordt daarbij flink uitgebreid. De naamsverandering is de eerste stap in de verdere professionalisering van deze rechercheafdeling. Ook moet een aantal noviteiten, zoals een 3-dimensionale scanner plaats-delict dit jaar zijn ingevoerd.

Forensisch onderzoek is hot. Niet alleen in televisieland, ook in de echte wereld van politie, justitie en politiek. De belangstelling voor de mogelijkheden van de techniek om sporen te zoeken en te onderzoeken is groot. Forensische opsporing zal meer en meer een sturende, richtinggevende rol vervullen in onderzoeken, zei korpschef Bernard Welten al in 2004 in het rapport Spelverdeler in de opsporing. Onder FO valt zowel de tactische en de technische recherche. Eerst werden deze twee in één adem dé TR genoemd, nu moet dat FO worden, zegt een projectleider Forensische Opsporing. De nieuwe naam dekt de lading veel beter.

Vorig jaar telde de afdeling 46 medewerkers. Eind 2008 moet FO met 99 medewerkers op volle sterkte zijn. Aan het eind van dit jaar moeten er al 17 collega’s bij zijn gekomen. Op dit moment werft het korps volop nieuw personeel. Hierbij gaat het zowel om laboranten en sporenzoekers die de sporen zichtbaar maken als om generalisten en professionals die het PD-onderzoek doen. Ook is het korps op zoek naar experts op forensisch gebied.

Behalve in personeel investeert de korpsleiding in nieuwe technieken. Een van deze noviteiten is de 3-dimensionale scanner plaats-delict. Met de laserkop van het apparaat wordt alles in de omgeving van het plaats-delict gescand. Hij meet precies de afstanden tussen de voorwerpen. Dat kunnen bij een reconstructie belangrijke gegevens zijn. Nu gebeurt het allemaal nog met de hand en met schetsen,hetgeen erg tijdrovend is. Eind van dit jaar moet FO over de eerste scanner kunnen beschikken. Zo’n scanner wordt trouwens niet bij elk plaats-delict gebruikt, maar in situaties die heel complex zijn.Het apparaat is al eens gebruikt bij een liquidatie met goed resultaat.

Eind van dit jaar moet ook videoconferentie tussen het korps en bijvoorbeeld het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag een feit zijn. Bij het bespreken van bijvooorbeeld een plaats-delict kan men met camerabeelden direct terecht daar waar de meeste kennis is. In politieland is dat nieuw en het scheelt allemaal tijd.
Provincie:
Tag(s):