vrijdag, 15. december 2006 - 8:53

Technologie helpt patiënt met taal- en spraakprobleem

Nijmegen

Een afasie-patiënt die geholpen wordt bij het zoeken naar het juiste woord. Mensen met cognitieve beperkingen die door een computerstem eraan herinnerd worden op tijd te eten. Een rolstoelafhankelijke patiënt die een computer opdracht geeft de gordijnen te sluiten.

De mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie zijn groot maar worden nog onvoldoende benut voor kleinere groepen patiënten met communicatieve beperkingen. Daarom organiseert het Ontwikkelcentrum voor Spraak- en Taaltechnologie ten behoeve van spraak- en taalpathologie (OSTT) vrijdag 15 december een symposium over recente ontwikkelingen in de spraak- en taaltechnologie. Het doel is partijen in onderzoek, patiëntenzorg, industrie en overheid bij elkaar brengen om technologische oplossingen voor taal- en spraakproblemen te stimuleren.

Taal- spraakproblemen kunnen veroorzaakt worden door een ongeluk of door ziekte. Hierdoor kunnen spieren niet meer goed worden aangestuurd of degenereren waardoor de lippen niet meer goed spannen, de tong niet op de goede plek ligt of de stembanden niet werken. Bij een hersenbeschadiging kan ook afasie optreden waardoor mensen sommige woorden niet kunnen vinden om zaken te benoemen.

Ongeveer 60.000 mensen in Nederland hebben als gevolg van een beroerte een tijdelijke of blijvende spraakstoornis. Verder kampt 87 procent van de 53.000 Parkinsonpatiënten in Nederland met spraakproblemen.

In de regio Nijmegen is sprake van een unieke bundeling van wetenschappelijke en technologische kennis ten aanzien van taal- en spraak technologie. De Sint Maartenskliniek heeft daarom van het Ministerie van VWS een erkenning gekregen als Ontwikkelcentrum voor Spraak- en Taaltechnologie ten behoeve van Spraak- en Taalpathologie (OSTT), in samenwerking met de Radboud Universiteit en UMC St Radboud.

Het doel van het ontwikkelcentrum is de mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie inzetten ten behoeve van diagnose, therapie en ondersteuning van patiënten met communicatiestoornissen. Vanuit verschillende disciplines wil het centrum onderzoek stimuleren naar nieuwe, praktische toepassingen. Deze toepassingen kunnen door onder andere patiënten van de Sint Maartenskliniek getest worden op hun bruikbaarheid en effectiviteit.

Bij de Sint Maartenskliniek revalideren veel patiënten met taal-en spraakproblemen, zowel kinderen als volwassenen. Onder begeleiding van spraak- en taalpathologen en logopedisten, werken zij aan het verbeteren van hun communicatiemogelijkheden. Taal- en spraaktechnologie kan hierbij veel ondersteuning bieden. Daarbij moet men denken aan vertaalmachines, automatische spraakherkenning of computers die spraak omzetten naar tekst of andersom.
Categorie:
Tag(s):