vrijdag, 8. december 2006 - 16:43

Tegeltableau blijft bewaard

Renkum

In 2005-2006 is het fabrieksgebouw van Vredestein aan de Beukenlaan in Renkum gesloopt. In het gebouw hing een bijzonder tegeltableau dat afkomstig was uit de rubberfabriek Hevea in Heveadorp. De eigenaar van gebouw en grond, Dienst Landelijk Gebied (DLG), heeft het tegeltableau uit de muur laten halen.

De tegels zijn stuk voor stuk van de ondergrond losgemaakt en naderhand weer in een lijst tot één geheel samengevoegd. Op 12 december a.s. schenkt DLG het tegeltableau aan de gemeente Renkum, waar het een plaats krijgt in het gemeentehuis. Wanneer in Heveadorp een geschikte openbare ruimte beschikbaar komt, wil de gemeente het tegeltableau daar een plek geven.

De fabriek had ernstig te lijden van de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Na de wederopbouw boden de arbeiders het tableau in 1953 uit dankbaarheid aan hun werkgever aan. Het werd op hun verzoek ontworpen door de Doorwerthse glazenier jonkheer Octave van Nispen tot Pannerden, tevens wethouder in de gemeente Renkum. Het Doorwerthse atelier Duchêne voerde het werk uit.

De voorstelling op het tableau is geschilderd op tegels en in de oven van de glazenier vastgebakken. De titel van het tegeltableau is “Stantvastich is ghebleven mijn hert in thegenspoet.�Het tableau verbeeldt het vertrouwen in een betere toekomst. De bevrijding van 1945 komt er in voor met een symbolische verwijzing naar de rampzalige gevolgen van de oorlog. In het midden is een sloep te zien met enkele mannen waarvan de middelste heldhaftig vooruit kijkt. Aan de rechterkant is onder andere een stuk van de herbouwde fabriek te zien en een vredesduif met olijftak.

Door het tegeltableau te schenken aan de gemeente Renkum zorgt DLG ervoor dat het tegeltableau behouden wordt als Renkums cultureel erfgoed. DLG heeft via een prijsvraag in één van de nieuwsbrieven aan de mensen in het gebied de vraag voorgelegd wat een goede locatie voor het tableau zou zijn. Vooralsnog is het gemeentehuis van Renkum als tijdelijke locatie gekozen. Wanneer in Heveadorp een geschikte openbare ruimte beschikbaar komt, wil de gemeente het tegeltableau daar een plek geven .
Provincie:
Tag(s):